Skip to Store Area:

Ostukorv (0)

Praegu asute:

LEPING – AVALIK PAKKUMINE

OÜ Bestkaup direktor Juri Vaina isikus, kes tegutseb põhikirja alusel, edaspidi nimetatud “müüja”, ühelt poolt, ja internetivõrgu kasutaja, edaspidi nimetatud “ostja”, teiselt poolt, koos nimetatud “pooled”, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi “leping”). 

1. Lepingu ese
Vastavuses Eesti Vabariigi Võlaõigusseaduse § 52 on leping avalik pakkumine piiramatule hulgale internetivõrgu kasutajatele. Lepinguga täielikuks ja tingimusteta nõustumiseks on ostja nõusolek lepingu tingimustega.

2. Kaup
2.1. Müüja poolt müüdav kaup on esindatud internetipoes fotodel koos lisakirjeldusega.
Kauba fotodel on illustreeriv tähendus ja need võivad erineda sellest, kuidas kaup tegelikult välja näeb. Fotodele lisatav kirjeldus ei pruugi olla ammendav ja võib sisaldada tahtmatuid vigu.
2.2. Müüja avaldab ja kinnitab, et kaup kuulub omandiõiguse alusel müüjale.
2.3. Müüja kinnitab, et kaup on töökorras, vastab avaldatud kvaliteedinõuetele ja sellel pole varjatud defekte.
2.4. Müüja ei kontrolli kauba vastavust mingile konkreetsele seadmele, süsteemile ning kasutuskõlblikkust eritingimustes jne.
2.5. Müüja vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja tekkida võivate puuduste eest kahe aasta jooksul kauba ostjale üleandmise momendist arvates.
2.6. Müüja ei vastuta
2.6.1. kauba rikkumise eest ostja süül;
2.6.2. kauba mittesihipärase kasutamise tulemusel tekkinud vigade eest;
2.6.3. kauba jooksva kulumise eest tavalise kasutamise korral.

3. Maksetingimused
3.1. Ostja sooritab makse eurodes müüja saidil näidatud tingimustel. Kõik näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20% (raamatute hinnad sisaldavad käibemaksu 9%). Hindadele võib olla lisatud tasu kättetoimetamise eest vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamisviisile.
Makseviisid
– SEB-i või Swedbanki internetipanga kaudu pangalingiga.
– Ettemaksuarvega. Tellimuse alusel saadetakse kliendile arve. Kaup saadetakse välja pärast tellimuse/ettemaksuarve kogusummas tasumist.
3.2. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kehtivaid hindu vastava info müüja saitidele paigutamise teel. Mis tahes hindade muutmine ei puuduta juba tasutud kaupa.

4. Kauba kättetoimetamine (Eesti piires)
Kaup toimetatakse kätte mitmel viisil.
4.1. Kulleriga (3,79 EUR). Pärast arve maksmist pangalingi kaudu või ettemaksuarve tasumist saadetakse kliendile kümne päeva jooksul tema näidatud e-posti aadressil teatis kauba kättetoimetamistalituse operaatorile üleandmise kohta. Pärast seda võtab kuller kliendiga ühendust ja kooskõlastab talle sobiva aja kättetoimetamiseks.
4.2. Sidejaoskonnast kättesaamine (4,90 EUR). Pärast arve tasumist pangalingi või ettemaksuga saadetakse kliendile kümne päeva jooksul tema näidatud e-posti aadressil teatis kauba kättetoimetamistalituse operaatorile üleandmise kohta. Pärast valitud sidejaoskonnast teatise saamist võib klient oma kauba sealt kätte saada. Pakkide tasuta hoiuaeg postkontoris on 15 kalendripäeva. Paki saaja saab kirjaliku avalduse alusel hoiuaega pikendada veel kuni 15 kalendripäeva tasudes koheselt ka selle eest. Hoiuaja pikendamisel on tasu 0,266 EUR + käibemaks (20%) ühe ööpäeva eest.
4.3. SmartPostiga (3,79 EUR). Pärast tellimuse vormistamist, peab Klient teavitama Müüjat telefonitsi või meili teel soovitud SmartPosti pakiautomaadi asukohast. Paki saabudes saadetakse Kliendi mobiiltelefonile SMS teatega uksekood. Klient sisestab SMSis sisaldunud uksekoodi pakiautomaadi puutetundlikul ekraanil, selle peale avaneb õige kapiuks ja Klient saab oma tellimuse kätte. Pakki hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates Kliendi mobiiltelefonile uksekoodi saatmisest. Seejärel tagastatakse pakk Müüjale. Kui pakk on juba Müüjale tagastatud, siis selle kättesaamiseks tuleb Kliendil tasuda SmartPosti postikulu uuesti.
4.4. Kui kättetoimetamisfirmal ei ole võimalik Ostjale kaupa üle anda või Ostja ei ole nimetatud tähtajaks kaubale järele läinud, tagastatakse kaup Müüjale. Kui Müüjal ei ole võimalik Ostjaga ühendust saada kolme tööpäeva jooksul peale kauba tagasisaamist kättetoimetamisfirmalt (meili või telefoni teel), siis Müüjal on õigus tagastada Ostja või tellimuse eest tasunud isiku arvelduskontole kauba maksumus, arvestades sellest maha saatekulu ning tagastamisega seotud postikulu.

5. Kauba tagastamise õigus
5.1. Ostjal on õigus keelduda tellitud kaubast 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast selle kättesaamist ning tagastada tellimus müüjale omal kulul.
5.2. Lepingust taganemiseks peab Ostja 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist saatma Müüjale e-kirja (tagastamise avalduse) aadressile gizmos@kinkeraamat.ee tagastatava kauba nimekirja ning kontonumbriga, kuhu soovitakse rahatagastust. Müüja palub avalduses märkida kauba tagastamise põhjus. 
5.3. Peale Müüjaga ühenduse võtmist ja avalduse saatmist, tuleb Ostjal tagastada tellitud kaup omal kulul hiljemalt 14 päeva pärast taganemisavalduse esitamist  Müüjale kas AS Eesti Post kaudu aadressile Bestkaup OÜ, Tartu mnt 84a-111, 10112 Tallinn või Tallinna Sikupilli Prisma SmartPost pakiautomaati, lisades mobiiltelefoninumbri 53 466 989.
5.4. Kaup tuleb pakkida sellisesse pakendisse, mis välistab kauba kahjustumise. Pakendi maksumust ja saatekulu Müüja Ostjale ei hüvita. Tagastatav kaup peab olema samas seisukorras ja komplektsuses (sealhulgas pakend ja dokumendid), mis ostjale üleandmisel. Kaubal ei tohi olla kasutamise märke, kriimustusi, defekte jms. Originaalpakendi peale EI TOHI kirjutada, samuti ei tohi otse originaalpakendile kleepida pakketeipi/liimi.
5.5. Juhul, kui tagastatav kaup on kasutatud, rikutud või pole samas komplektsuses, on Müüjal õigus seda mitte vastu võtta.
5.6. Raamatud ei kuulu tagastamisele. Raamatut võib vahetada ainult teise samasuguse vastu polügraafilise praagi avastamise korral.
5.7. Müüja tagastab kauba eest tasutud summa Ostja poolt näidatud arvelduskontole esimesel võimalusel peale tagastatud kauba kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest.
5.8. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm - http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Eelkõige on see mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks, võimaldades tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiv kohtuväline üksus kaupleja liikmesriigis.
 

6. Garantiikohustused
6.1. Kõigile müüjalt ostetud kaupadele (raamatute kohta vt edaspidi) laienevad järgmised garantiikohustused:
– praakkauba tasuta väljavahetamine;
– samaväärse vastu vahetamine.
6.2. Garantii kehtib kaks aastat ostmisest alates ja laieneb kõikidele kaupadele ostutšeki alleshoidmise tingimusel.
6.3. Müüja ei vastuta:
– kauba vigastamise või rikkumise eest ostja süül või ettevaatamatuse tõttu;
– kauba vigastamise või rikkumise eest, mis on põhjustatud kauba kasutuseeskirjast või -tingimustest mittekinnipidamisest ostja poolt;
– kauba normaalse kulumise eest tavalise kasutamise tagajärjel.
6.4. Garantiikohustused ei laiene raamatutele. Raamatut võib vahetada ainult teise samasuguse vastu üksnes trükikoja praagi avastamise korral.

7. Lepingu kehtivus
7.1. Leping jõustub ostja registreerumise momendist ja kehtib mõlema poole kohustuste täieliku täitmiseni.

8. Vääramatu jõu tingimused
8.1. Pooled vabanevad käesoleva lepingu järgsete kohustuste osalisest või täielikust täitmata jätmisest tulenevast vastutusest juhul, kui selline mittetäitmine oli pärast lepingu sõlmimist tekkinud vääramatu jõu (force majeure) otsene tulemus.

9. Muud tingimused
9.1. Juhul, kui lepingu mingi säte või selle osa tunnistatakse kehtetuks või juriidilist jõudu mitteomavaks, siis ülejäänud lepingu sätted ja osad jäävad täielikku jõudu omavaks ja kehtivaks.
9.2. Kõiges ülejäänus leppisid pooled kokku juhinduda Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.
9.3. Müüjal on õigus teha lepingusse muudatusi koos vastava info kohustusliku paigutamisega müüja saidile 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne vastavate muudatuste jõustumist.
9.4. Kõigi tekkivate küsimustega on ostjal õigus pöörduda müüja klienditoe poole e-posti aadressil: gizmos@kinkeraamat.ee
9.5. Müüja võib saata uudiskirju Ostja e-posti aadressile.

10. Vaidluste lahendamine
10.1. Käesoleva lepingu suhtes tekkida võivad vaidlused ja ebakõlad lahendatakse kohtueelses korras. Pretensioonide läbivaatamise tähtaeg on 30 (kolmkümmend) kalendripäeva nende ostjalt saamise momendist.
10.2. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, siis lahendatakse need vaidlused ja ebakõlad kohtu korras kooskõlas Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega.

11. Oma pildiga toodete tellimine
11.1. Ostja sooritab makse eurodes Müüja saidil näidatud tingimustel. Näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20% või 9% (raamatute puhul). Hindadele lisandub tasu kättetoimetamise eest vastavalt tellimuse vormistamisel valitud kättetoimetamisviisile.
11.2. Hinnad ja toodete saadavus võib muutuda ilma hoiatuseta.
11.3. Veebilehel gizmos.kinkeraamat.ee esitatud pildid on illustreerivad.
11.4. Ostja vastutab saadetud pildi kvaliteedi eest.
11.5. Oma pildiga tooted ei kuulu tagastamisele.

Müüja
Ametlikud rekvisiidid:
Juriidiline nimi: Bestkaup OÜ
Äriregistri kood: 10649322
Aadress: Tartu mnt 84a–111, 10112 Tallinn
Telefon: +372 6023 086
Faks: +372 6023 085
E-post: gizmos@kinkeraamat.ee
Maksukohuslase nr: EE100605279
Majandustegevuse registri nr: KJK033444